ΝΕΥΣΙΣ

Η Νεύσις είναι ένα περιοδικό με αντικείμενο την Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας. Δημοσιεύει πρωτότυπα άρθρα που αφορούν την ιστορία και τη φιλοσοφία των φυσικών και των κοινωνικών επιστημών, των μαθηματικών και της λογικής, της ιατρικής και της τεχνολογίας. Φιλοξενεί άρθρα για όλες τις πτυχές της ιστορίας των επιστημών, είτε αφορούν την εξέλιξη των εννοιών και των μεθόδων, είτε τη σύσταση και λειτουργία των επιστημονικών θεσμών και ιδρυμάτων, είτε τις σχέσεις των επιστημών με το ευρύτερο κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον σε κάθε ιστορική περίοδο και σε κάθε εθνικό και κοινωνικό πλαίσιο. Επίσης, άρθρα για ζητήματα που σχετίζονται με τα δομικά χαρακτηριστικά των επιστημονικών θεωριών, τον ρόλο και τη σημασία του επιστημονικού πειραματισμού, τους τρόπους και τις μορφές επιστημονικής εξήγησης, τις διαδικασίες επιστημονικής επικύρωσης και διάψευσης, τα κάθε είδους ερωτήματα που αφορούν την επιστημονική ανακάλυψη και τις αλλαγές των επιστημονικών θεωριών. Εργασίες που αφορούν ένα πλήθος συγγενών κλάδων, όπως αυτοί της γενικής ιστορίας και φιλοσοφίας, της φιλολογίας, των κειμενικών σπουδών, των σπουδών επιστήμης και τεχνολογίας, των ψηφιακών ανθρωπιστικών σπουδών γίνονται επίσης δεκτές αρκεί να συνάπτονται επαρκώς με το καθαυτό αντικείμενο του περιοδικού, δηλαδή την Ιστορία και Φιλοσοφία των Επιστημών και της Τεχνολογίας.
Η Νεύσις κυκλοφορεί δύο φορές τον χρόνο και δημοσιεύεται στην ελληνική γλώσσα.

Τεύχος 26

Τεύχος 26
Ιανουάριος 2020

Τεύχος 25

Τεύχος 25
Μάρτιος 2017

Τεύχος 24

Τεύχος 24
Δεκέμβριος 2016

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΥΧΗ